Θεσμικό Πλαίσιο

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της διαμεσολαβησης περιλαμβάνεται στον  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β του ν. 4512/18 στον οποίο ρυθμίζονται όλα τα σχετικά με τον θεσμό ζητήματα. Στον ίδιο νόμο περιέχονται και οι διάταξεις που αφορούν τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Κεντρικής Επιτροπής Διαμεσολαβησης, καθώς και όλες οι σχετικές με την κατάρτιση, εκπαίδευση και διαπίστευση διαμεσολαβητών ρυθμίσεις. 

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ